Croeso

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd bob amser wedi bod yn llwyfan i lawer o'r cynhyrchwyr bwyd arbenigol gorau, ac er nad oes modd cynnal yr ŵyl yn ei lleoliad traddodiadol eleni, gallwch ddal i gael blas arni yma. Rydym wedi dod â chyfeiriadur o gynhyrchwyr at ei gilydd sy'n cynnig dosbarthu i’r cartref, felly boed hynny’n jin arbenigol, saws tsili poeth neu frownis moethus, does dim angen i chi fynd heb eich hoff ddanteithion a gallwch gefnogi'r busnesau bach arbennig hyn ar yr un pryd. Os oes angen rhywfaint o ysbrydoliaeth arnoch, edrychwch ar yr adran ryseitiau lle mae rhai o'n cynhyrchwyr wedi rhannu syniadau am ddefnyddio eu cynnyrch, ac wrth gwrs ni fyddai unrhyw Ŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn gyflawn heb gerddoriaeth, felly ewch i’r Bandstand i weld rhestri chwarae a chynnwys dethol i gwblhau eich cit gŵyl cartref.

Gobeithio y mwynhewch Ŵyl Bwyd a Diod Caerdydd 2020 ar-lein ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i Roald Dahl Plass yn 2021.

Tîm yr Ŵyl Fwyd

Ar gyfer Digwyddiadau cyffrous eraill yng Nghaerdydd, newyddion, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com

(dolen yn agor ffenest newydd)